Kdo jsme

Společnost Westernových Střelců je zájmový klub, který sdružuje vyznavače sportovní střelby westernového typu v duchu tradic osidlování amerického „divokého západu“ v devatenáctém století.

Používáme zbraně křesadlové, perkusní nebo nábojové, které byly jako originály prokazatelně vyrobeny do roku 1896, dále jejich pozdější repliky nebo klony. Na našich závodech střílíme podle „Národních pravidel westernové střelby SWS“.

Mimo vlastní závodní činnost je jednou z nejdůležitějších myšlenek naší společnosti pocit kamarádství, čestnosti, rovnosti a přátelství mezi všemi členy SWS. Proto jsme klubem s omezeným počtem členů, kteří tento princip vyznávají. Nový zájemce o členství v naší společnosti musí být doporučen nejméně dvěma stávajícími členy a schválen prezídiem SWS.

Klub SWS se řídí platnými „Stanovami Společnosti Westernových Střelců“.

5. únor 2023

01. únor 2023

Fotografie ze závodu "Zimní tažení" 2023

29. leden 2023

Formulář zbraní střelnice Halda na rok 2023

Na střelnici Halda je vyžadován soupis zbraní, které každý účastník na příslušném závodu použije. Slouží k tomu formulář zbraní, který je ke stažení zde. Prosíme, abyste tento formulář vyplnili, vytiskli a vzali s sebou na Haldu. Kdo tak neučiní, bude muset tento formulář vyplnit na místě před závodem.

29. leden 2023

Výsledky závodu "Zimní tažení" 2023

29. prosinec 2022

Propozice závodu "Memoriál Romana Horešovského" 11.3.2023