Kdo jsme

Společnost Westernových Střelců je zájmový klub, který sdružuje vyznavače sportovní střelby westernového typu v duchu tradic osidlování amerického „divokého západu“ v devatenáctém století.

Používáme zbraně křesadlové, perkusní nebo nábojové, které byly jako originály prokazatelně vyrobeny do roku 1896, dále jejich pozdější repliky nebo klony. Na našich závodech střílíme podle „Národních pravidel westernové střelby SWS“.

Mimo vlastní závodní činnost je jednou z nejdůležitějších myšlenek naší společnosti pocit kamarádství, čestnosti, rovnosti a přátelství mezi všemi členy SWS. Proto jsme klubem s omezeným počtem členů, kteří tento princip vyznávají. Nový zájemce o členství v naší společnosti musí být doporučen nejméně dvěma stávajícími členy a schválen prezídiem SWS.

Klub SWS se řídí platnými „Stanovami Společnosti Westernových Střelců“.