"Memoriál Ed McGiverna"

PROPOZICE ZÁVODU "Memoriál Ed McGiverna" 29.října 2016 na střelnici "HALDA".

KAMARÁDI PISTOLNÍCI,

JAK JSME JIŽ AVÍZOVALI, BUDE TŘEBA NAPLNIT ADMINISTRATIVNÍ OPATŘENÍ VYŽADOVANÉ SPRÁVCEM STŘELNICE. OPATŘENÍ SPOČÍVÁ V EVIDENCI A KONTROLE ZBRANÍ, KTERÉ BUDOU JEDNOTLIVÍ STŘELCI NA ZÁVODU POUŽÍVAT. ZA TÍM ÚČELEM MUSÍ KAŽDÝ STŘELEC VYTVOŘIT A ZASLAT E-MAILEM SEZNAM, JEHOŽ PŘÍKLAD JE UVEDEN V ODKAZU "SWS FORMULÁŘ 2016 - PŘÍKLAD". K VYTVOŘENÍ SEZNAMU ZBRANÍ BUDE SLOUŽIT DOKUMENT VE FORMÁTU "xlsx", PŘÍPADNĚ "pdf" NA ODKAZU "SWS FORMULÁŘ 2016 - xlsx", resp. "SWS FORMULÁŘ 2016 - pdf" (VIZ NÍŽE). VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ SE SEZNAMEM ZBRANÍ A JEJICH ÚDAJI ZASLANÝ ELEKTRONICKY VYTISKNEME A KAŽDÝ STŘELEC JEJ PŘED ZÁVODEM V PŘÍSLUŠNÝCH BUŇKÁCH PODEPÍŠE ČI PROŠKRTNE. FORMULÁŘE BUDOU ULOŽENÉ U SPRÁVCE STŘELNICE A PO SKONČENÍ SEZÓNY 2016 BUDOU ZLIKVIDOVÁNY. PŘIPSÁNÍ NOVĚ NABYTÝCH ZBRANÍ NA JIŽ EXISTUJÍCÍ SEZNAM BUDE SAMOZŘEJMĚ MOŽNÉ PŘED REGISTRACÍ A ZAHÁJENÍM ZÁVODU.

- k formátu "xlsx" - dokument je zamknutý a jsou přístupné pouze šedivé buňky určemé k vyplnění

- vyplněné formuláře ve formátu "xlsx" či vyplněné a oskenované formuláře ve formátu "pdf" zašlete prosím na adresu prezidium@swswestern.cz

- samozřejmě bude možné přivézt vyplněné formuláře na závod a odevzdat je na střelnici před závodem

- v zájmu urychlení úřední procedury před závodem žádáme o zaslání vyplněných formulářů elektronicky v předstihu

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VĚŘÍME, ŽE VE SPOLUPRÁCI S TĚMI, KTEŘÍ NA "HALDU" PRAVIDELNĚ A DOUFÁME, ŽE RÁDI, JEZDÍ, TUTO ADMINISTRATIVNÍ POVINNOST ZVLÁDNEME KU SPOKOJENOSTI VŠECH ZAINTERESOVANÝCH.

ZA PREZÍDIUM SWS, HOMER - JIří Michálek.

"SWS FORMULÁŘ 2016 - PŘÍKLAD"


"SWS FORMULÁŘ 2016 - xlsx"


"SWS FORMULÁŘ 2016 - pdf"


21. říjen 2016

18. říjen 2016

ZÁVODY SWS V ROCE 2017

4. 3. 2017      "Memoriál Romana Horešovského"

11. říjen 2016

Závod "Memoriál Ed McGiverna" 29.10.2016

26. září 2016

Závod "DRSNÍ JEZDCI" 24.9.2016

04. září 2016

Střelnice ČELÁKOVICE

Dnes jsme se s pány z SSK Čelákovice dohodli, že dne 10. června 2017 na jejich střelnici uspořádáme jeden náš závod. Střelnice je výborná a umožní nám postavit na čtyřech místech akční stage. V GALERII je pár fotografií.